“บลจ.ไทยพาณิชย์”...ปันผล ‘กอง SCBGHC’ ชูหุ้น ‘กลุ่มเฮลธ์แคร์’ ยังโดดเด่นในระยะยาว

 

“บลจ.ไทยพาณิชย์”...มองบวกกลุ่มกองทุนเฮลธ์แคร์ ปัจจัย COVID-19 ยังหนุนต่อเนื่อง พร้อมปันผล ‘กอง SCBGHC’

 

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นเฮลธ์แคร์ ได้แก่ ‘กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)’ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 20 ที่ผ่านมา สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 19 – 31 ส.ค. 20 ในอัตรา 0.3279 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 20 ไปแล้วจำนวน 0.1584 บาทต่อหน่วย เหลือจ่ายงวดนี้ 0.1695 บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 5 รวมจ่ายปันผล 0.7432 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อ 2 ก.ย. 15)

 

          

ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

 

“สำหรับ ‘กอง SCBGHC’ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ ‘Janus Global Life Sciences Fund’ เป็นกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุก โดย Janus Capital Management LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์และอยู่ภายใต้ UCITS ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences) ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ชีวภาพ”

 

ปัจจุบันกองทุนหลักมีจำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ตประมาณ 70 – 100 ตัว กระจายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องในหลากหลายมูลค่าตลาด เช่น ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ยาและเภสัชกรรม บริการด้านสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

 

นายณรงค์ศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า ภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์มีการปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มย่อยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตราการ Lockdown ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวสูงสุดคือกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ประกอบกับการเพิ่มทุนที่สำเร็จในบางบริษัท ส่งผลให้มีผลดำเนินงานที่ดีติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าความกดดันด้านการเมืองที่มาพร้อมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่จากคำสั่งพิเศษ (Executive Orders) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการปรับราคายาในสหรัฐฯ แต่นักวิเคราะห์ต่างก็มองว่า Executive Orders เรื่องราคายา มีความเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นจริง เนื่องจากไม่ได้การสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายพรรคการเมือง และทั่วโลกยังคงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอุตสาหกรรม Biopharmaceutical ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพื่อให้วิกฤตนี้จบลง

 

“นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ยังสามารถรับแรงกดดันจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยรวมได้ค่อนข้างดี ซึ่งทำให้เห็นว่าแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ความต้องการทางการแพทย์นั้นก็ไม่ได้ลดลงตาม ถึงแม้ว่าการพัฒนาวัคซีนยังอยู่ในระยะทดสอบ ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจริง รวมถึงจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดความผันผวนระยะสั้นอยู่ก็ตาม ผู้จัดการกองทุนก็ยังมองว่าอุตสาหกรรมกลุ่มเฮธล์แคร์ยังคงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุน และคงอยู่ในทิศทางเติบโตสูงได้ในระยะยาวต่อไป”

Share: