สัมมนาออนไลน์ TFPA Wealth Management Forum 2020

พบกับงานสัมมนาออนไลน์ TFPA Wealth Management Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “Financial Planning During a Difficult Time” ในหัวข้อ

  • Economic Outlook After COVID-19

  • Thai Capital Market: Ways to Go Up After COVID-19

  • Portfolio Management During Low Return but Higher Risk

  • Impacts of COVID-19 on Global Financial Planning

  • How to Prepare Yourself in Error Retirement Situation

  • Financial Planning During a Difficult Time

 

 

อังคารที่ 27 ตุลาคม นี้ เวลา 09.15 – 16.25 น. รับชมการถ่ายทอดสดฟรี ทาง Facebook และ YouTube สมาคมนักวางแผนการเงินไทย


ดูรายละเอียดงานสัมมนาได้ที่ http://www.tfpa.or.th

Share: