TU ชวนภาคีเครือข่ายผู้ผลิตอาหาร ร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน ในงานวันอาหารโลก

 

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล จึงเกิดเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ของไทยยูเนี่ยนขึ้น นอกจากความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ในหัวข้อที่ 2 ในความพยายามที่จะขจัดความหิวโหยอย่างต่อเนื่อง

 

ในขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจด้านอาหารมีความจำเป็นต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน เพราะยังคงต้องผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลกในอนาคต ไทยยูเนี่ยนดำเนินการไม่เพียง แต่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของเรามีความแข็งแกร่งและโปร่งใส แต่ยังรวมถึงการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น โปรตีนทางเลือกเพื่อให้เราสามารถส่งมอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคทั่วโลกได้ต่อไป”

 

“ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงสร้างผลกระทบวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกของโควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับชุมชนในพื้นที่ดำเนินงาน ตลอดจนผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับทั้งผู้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรับมือกับเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดยไทยยูเนี่ยน ในฐานะที่มีแบรนด์อยู่ทั่วโลก จึงได้นำผลิตภัณฑ์บริจาคและสนับสนุนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากบริษัทมองว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนทำและภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® จึงทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมด และขอสนับสนุนให้บริษัทอาหารทั่วโลกให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่อาหารมีความยั่งยืนมากขึ้นเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆ ไป” นายธีรพงศ์กล่าว

Share: