“บลจ.กรุงไทย”...ส่ง ‘กองทุนมั่งมีศรีสุข RMF’ IPO วันนี้ – 27 ต.ค. 20

 

“บลจ.กรุงไทย”...เอาใจคนวางแผนเกษียณ ส่ง ‘กองทุนมั่งมีศรีสุข RMF’ ตอบโจทย์การลงทุนแบบครบในกองทุนเดียว ผลตอบแทนคาดหวังระยะยาว 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ 9% ต่อปี ตามลำดับ เลือกให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว

         

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขาย ‘กองทุน มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ’ ตั้งแต่วันนี้- 27 ต.ค. 20 เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผ่าน Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ดัชนีชี้วัดของกองทุนมั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ คือ 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ9% ต่อปี* ตามลำดับ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และอยากได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว

 

                    

ชวินดา หาญรัตนกูล

 

“กองทุนมั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย 4 กองทุน ที่เน้นการกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฏจักร เศรษฐกิจระยะยาวในแต่ละช่วงเวลาและความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allocation) ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการกองทุนก็สามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่อาจจะมีความผันผวนสูงได้ในระยะสั้น (Dynamic Tactical Asset Allocation)”

 

  1. กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMUNG-RMF)เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ประมาณการสัดส่วนการลงทุนเน้นตราสารทุน 75% ตราสารหนี้สัดส่วน 15% ตราสารทางเลือก 10%
  2. กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMEE-RMF)เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 50% ตราสารหนี้สัดส่วน 40% ตราสารทางเลือก 10%
  3. กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSRI-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลาง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้65% ตราสารทุน 25% ตราสารทางเลือก 10%
  4. กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSUK-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ความผันผวนน้อย มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10%


นางชวินดา กล่าวเสริมว่า กลุ่ม ‘กองทุนมั่งมีศรีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ’ นี้เหมาะกับ สภาวะการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน เพราะแนวโน้มผลตอบแทนจากดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปอีกนาน รวมถึงความผันผวนของตลาดหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกก็มีความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักลงทุนต้องคอยติดตามวางแผนการลงทุนที่ยากขึ้นตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรอดเร็ว และมองว่าการเลือกลงทุนในกลุ่มกองทุนดังกล่าว จะสามารถช่วยนักลงทุนได้ โดยนักลงทุนสามารถที่จะเลือกตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนคาดหวังตามที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะกับแผนทางการเงินในอนาคตได้สะดวกมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนและไม่ต้องการปรับพอร์ตบ่อยๆ เพราะกลุ่มกองทุนนี้จะมีการติดตามและกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่ากองทุน “มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ” นี้ สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนื้กองทุน “มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ” ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักลงทุน เพียงทำรายการสับเปลี่ยนสุทธิจากกองทุนประเภท RMF อื่นๆ ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย มายังกองทุน “มั่งมีศรีสุข” เพื่อการเลี้ยงชีพ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ต.ค. – 30 ธ.ค. 20 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท

Share: