Fun of Fund..."กองทุนบัวหลวง" มิตรแท้ตลอดเส้นทางการลงทุน

“บลจ.บัวหลวง” หนึ่งในบริษัทจัดการที่เกิดมาในยุคบุกเบิกของธุรกิจกองทุนรวมของไทย
ประวัติศาสตร์การเดินทางนั้นยาวนาน...กับพันธกิจในการเป็น มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน


เป็นบลจ.ลูกแบงก์ มี “บมจ.ธนาคารกรุงเทพ” ถือหุ้น 75% แม้จะเกิดมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมกองทุนในปี1992 ก็ตาม แต่บลจ.แห่งนี้ไม่เคยทำตัวให้เอ้าท์ หรือเก่าแต่ประการใด ปัจจุบันวางตำแหน่งตัวเองไว้เป็น ‘Tax Saving House’ เท่านั้นเอง แล้วบลจ.บัวหลวงคือใคร มาทำความรู้จักบลจ.แห่งนี้ไปพร้อมๆ กันกับ “พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง จำกัด จากคลิปกันเลยดีกว่า...

 

 

Share: