“บลจ.แอสเซท พลัส” ปลื้ม ‘กอง ASP-DPLUS’ กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง ดันขนาดแตะ 2 หมื่นล้านบาท

“บลจ.แอสเซท พลัส”...เผย ‘กอง ASP-DPLUS’ กระแสตอบรับดี เหตุผลการดำเนินงานไม่เคยติดลบ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมากกว่า 1,300วัน พร้อมดันกองทุนโต ขยายไซส์กองเพิ่มเป็น 3 หมื่นล้านบาท หนุนเป็นทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยต่ำ  


นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางทั่วโลกมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ โดย Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.00-0.25% ขณะที่ไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอยู่ที่ 0.50% ซึ่ง บริษัทยังคงมองว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกนานพอสมควร มองว่าการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังจำเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอีกระยะเวลาหนึ่ง


ดังนั้นในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ ‘กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ เดลี่ พลัส (ASP-DPLUS)’ ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องจากทุกช่องทาง จึงเป็นทางเลือกที่จะสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำ


“ด้านผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา1,348 วัน (As of 12 Oct 20) ที่ผ่านมายังไม่เคยติดลบแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้ลงทุนตอบรับกองทุน ASP-DPLUS อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขนาดกองปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท (As of 9 Oct 20)”

 

(ณัฐพล จันสิวานนท์ และ คมสัน ผลานุสนธิ)

 

 

นายณัฐพล จันสิวานนท์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด กล่าวว่า กองทุนดังกล่าวมีจุดเด่นที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพสูงในประเทศรวมทั้งเงินฝากธนาคารต่างประเทศที่มีความมั่นคงสูง โดยการคัดเลือกตราสารหนี้ที่ลงทุนจะดูข้อมูลทางการเงินและกระแสเงินสดประกอบการพิจารณาทั้งในอดีต ปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีได้ทั้งในสภาวะดอกเบี้ยต่ำและในแนวโน้มดอกเบี้ยทรงตัว ทำให้กองทุนยังคงมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง


“สำหรับ ‘กองทุน ASP-DPLUS’ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ระดับความเสี่ยงในการลงทุน 4  มีนโยบายป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สภาพคล่องสูงสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ” 


ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนใน ‘กองทุน ASP-DPLUS’ ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 100 

Share: