ม.สงขลานครินทร์ คาด ‘PSU Bazaar’ ช่วยสร้างรายได้สะพัดเดือนละกว่า 5 แสนบาท ช่วงโควิด-19 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ. โชว์ศักยภาพสร้างตลาดออนไลน์ PSU Bazaar ศูนย์กลางสินค้าอาหารภาคใต้กว่า 70 ประเภท  ทั้งกลุ่มผักและผลไม้สด กลุ่มอาหาร โรงแรม เป็นแหล่งรวมผู้ซื้อ-ผู้ขายกว่า 5 หมื่นราย สร้างรายได้สะพัดในชุมชนในช่วงวิกฤต COVID-19 ไม่ต่ำกว่า แสนบาทต่อเดือน สร้างสรรค์สื่ออันทรงพลังโปรโมตเพจ คว้า รางวัลชนะเลิศประเภท คลิปวิดีโอสั้น ภาษาไทย พร้อมคำบรรยายภาษาจีนและอังกฤษ และบทความ ‘My story of fighting Covid-19’ จัดขึ้นโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเล็งต่อยอดสู่แพลตฟอร์มอื่นต่อไป  


ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทยได้สร้างผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง จากการประกาศล็อกดาวน์เมืองทั่วประเทศที่ส่งผลให้ธุรกิจการค้าในรูปแบบเดิมๆ ต้องหยุดชะงักไป อย่างไรก็ตาม ช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์ หรือ ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งเฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตราแกรม (Instagram) จึงกลายเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีความสำคัญสอดรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal ดังนั้น ม.. จึงได้ก่อตั้งตลาดออนไลน์ PSU Bazaar ขึ้นบนเฟซบุ๊ค เพื่อให้ครอบครัวของบัณฑิตจบใหม่หรือผู้ที่ประสบภาวะตกงาน สามารถใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ที่ ม.อ.สร้างขึ้นเพื่อหารายได้เสริมในช่วงวิกฤต Covid-19   

 

นิวัติ แก้วประดับ

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดกลุ่มตลาดออนไลน์ PSU Bazaar บนเฟซบุ๊ค ปัจจุบัน ได้กลายเป็นศูนย์กลางขายสินค้าลาดออนไลน์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีกลุ่มสินค้าและบริการหลากหลายมากกว่า 70 หมวด ประกอบด้วย กลุ่มผักและผลไม้สด กลุ่มอาหาร อาหารทะเล ของหวานและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม เบเกอรี่ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มธุรกิจบริการที่พักโรงแรมและรีสอร์ท รวมไปถึงกลุ่มงานเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร ที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งกลุ่มผู้ซื้อหรือผู้เข้าใช้บริการได้อย่างครบครัน โดยในช่วงระยะเวลา เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2563)  มีจำนวนสมาชิกทั้งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าราว 50,855 คน และมีเงินสะพัดหมุนเวียนในการซื้อขายในกลุ่มไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5 แสนบาท 

 

สำหรับสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดี ยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูป รวมทั้งผักและผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะอาหารปักษ์ใต้จะเป็นที่นิยมมาก อย่างไรก็ดี สำหรับตลาดออนไลน์ดังกล่าว ยังคงเปิดรับสมาชิกทุกประเภทอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/groups/PSUBazaar โดยผู้ที่ประสงค์จะซื้อและขายสินค้าในช่องทางนี้จะต้องได้รับอนุญาติตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัย   

 

ความสำเร็จการเปิดตลาดออนไลน์ PSU Bazaar ส่วนสำคัญมาจากทางทีมงานศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรของ ม.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว โดยวางกรอบการดำเนินงานด้านการระชาสัมพันธ์ จัดทำคลิปวิดีโอแบบสั้น ในรูปแบบภาษาไทย พร้อมจัดทำคำบรรยายภาษาจีนและอังกฤษ โดยผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงานศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ ครอบครัวที่ประสบกับภาวะวิกฤต Covid-19 และผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงกว้างอย่างรวดเร็ว   

 

ล่าสุดการสร้างสรรค์สื่ออันทรงพลังการจัดคลิปวิดีโอสั้น ผลักดันให้ ม.คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอสั้น รางวัล ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ วิดีโอสั้น ภาษาไทย พร้อมจัดทำคำบรรยายภาษาจีน และอังกฤษ และคว้ารางวัลชนะเลิศบทความ “My story of fighting Covid-19” จัดขึ้นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสำนักเลขาธิการเครือข่ายฯ อยู่ที่เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเป็นสื่อที่สร้างพลังบวกให้กับทุกคน ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาของสังคมการให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และก่อให้เกิดตลาดที่เป็นเป็นศูนย์กลางสินค้าอาหารภาคใต้ 

 

 

Share: