“คลาวด์”... กำลังกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลก-แนะมีติดพอร์ตไว้ 10% !!!  

 

“หุ้นเทคโนโลยี” ถือเป็นอีกในธีมการลงทุนเมกะเทรนด์ ที่ไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบไหนก็ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี จึงทำให้นักลงทุนไม่น้อยให้ความสนใจไม่น้อย

           

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นี้เอง ก็ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนราคากลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมา

           

หลังกระแสหุ้นเทคโนโลยีได้รับความนิยมแบบฉุดไม่อยู่ ก็มีการแตกไลน์ออกมาเป็นสายย่อยของหุ้นเทคโนโลยีติดตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรโบติกส์, อีคอมเมิร์ส, ดิจิตอลเฮลธ์แคร์ ,eSport และล่าสุดกับ “กองทุนหุ้นคลาวด์” ซึ่งเป็นซับเซ็ทน้องใหม่ล่าสุดของหุ้นเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงอยากนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหุ้นคลาวด์พร้อมด้วยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากบลจ.เกี่ยวกับความน่าสนใจและแนวโน้มการเติบโตของกองทุนดังกล่าวมาแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจกัน

 

COVID-19” หนุนการใช้บริการ Cloud Computing ทุกภาคธุรกิจ

 

                   

สาห์รัช ชัฎสุวรรณ

 

โดย “สาห์รัช ชัฎสุวรรณ” ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้ จำกัด ให้มุมมองว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ได้ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างการใช้ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การช้อปปิ้ง การเรียนการสอนต่างๆ มากขึ้น

 

จึงทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มีการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้การใช้บริการ ‘Cloud Computing’ ในธุรกิจมีความสำคัญมากขึ้น เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนในระบบต่างๆ ที่ถูกลงและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

 

ความน่าสนใจของกองหุ้น ‘Cloud Computing’ หนึ่งธุรกิจในธีมเมกะเทรนด์

 

ในมุมมองการลงทุนจึงถือมีความน่าสนใจอีกหนึ่งกลุ่ม ด้วยคาดการณ์ความสามารถการเติบโตของธุรกิจการให้บริการ ‘Cloud Computing’ ที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มความต้องการของภาคธุรกิจที่มีจำเป็นจะต้องลงทุนในระบบดังกล่าว หลังจากได้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสของ COVID-19 เป็นตัวกระตุ้น

 

         

 

“จึงถือว่าธุรกิจการให้บริการ ‘Cloud Computing’ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มในธีมเมกะเทรนด์ที่ลงทุนได้ในระยะยาว ด้วยตัวพื้นฐานที่ยังไปได้ไกลในอนาคต และสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้ในเร็วนี้ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ”

 

เตือนนลท.ความเสี่ยงการลงทุนเป็นการลงทุน “กระจุกในอุตสาหกรรม”...ควรกระจายการลงทุนให้หลากหลาย

 

สำหรับความเสี่ยงการลงทุนแม้ว่า ‘กองทุน Cloud Computing’ จะมีการกระจายตัวการลงทุนไปยังหลากหลายบริษัทที่ธุรกิจหลักในการให้บริกา‘Cloud Computing’ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (PaaS) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (laaS) แต่ยังคงเป็นการลงทุนกระจุกตัวเพียงอุตสาหกรรมเดียวเท่านั้น

 

“รวมถึงในระยะสั้นมีความผันผวนสูงได้ง่าย เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีน้ำหนักในตลาดมากนักหรือบางบริษัทยังมีขนาดเล็กทำให้การเกิดแรงขายก็อาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง จึงไม่ควรให้น้ำหนักการลงทุนที่สูงเกินหรือมีติดพอร์ตไว้สัก 5-10% หากคอร์พอร์ตหลักเป็นการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์”

 

“ธุรกิจคลาวด์ เซอร์วิส” ช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างก้าวกระโดด

 

เช่นเดียวกับ “วิน พรหมแพทย์” ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ที่มองว่า ภาพรวมธุรกิจคลาวด์ เซอร์วิสในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยนับจากปี 2551 - 2563 มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกมีอัตราเติบโตถึง 44 เท่า และประเมินว่าธุรกิจ ‘คลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)’ ทั่วโลกในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต

 

                     

วิน พรหมแพทย์

 

โดย ‘Gartner’ บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านไอทีชั้นนำของโลก ประเมินว่าภาพรวมธุรกิจให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในปี 2562 - 2568 จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 21% เนื่องจากความต้องการพื้นที่เพื่อจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีอัตราเติบโตอย่างมาก และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากการขยายตัวของสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้ง กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคดิจิทัลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยมีโรค COVID-19 เป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ธุรกิจอี-คอมเมิร์ช, การเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์   

 

“คลาวด์”... กำลังกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลก   

              

จากปัจจัยดังกล่าว จึงเป็นโอกาสดีที่จะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หลักจากการให้บริการคลาวด์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่มากกว่าการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ (Serverless) แต่ยังครอบคลุมถึงระบบประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชั่น เพื่อให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์องค์กร ทำให้คลาวด์ เซอร์วิส เข้ามาแทนที่การลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เองของบริษัทต่างๆ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านเครือข่ายและพื้นที่จัดวางเซิร์ฟเวอร์ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรวมถึงอัพเดตถูกรวมอยู่กับค่าใช้บริการอยู่แล้ว

 

“จุดเด่น” อีกสิ่งคือผู้ให้บริการมีรายได้ที่สม่ำเสมอจากค่าบริการสมาชิกแบบรายเดือนหรือ Subscription ทำให้สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องหรือ Recurring Income และเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง มีส่วนแบ่งในตลาดซอฟท์แวร์โดยรวมเพียง 30% เท่านั้น และเป็นธุรกิจที่ได้รับผลเชิงบวกจาก COVID-19 และมีความโดดเด่นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและยุค New Normal

 

“ปัจจุบันการใช้งานคลาวด์ กำลังกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลก เช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสาร และยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การเกิดขึ้นของ Internet of Things และการใช้ Big Data ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล แนะนำเป็นหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจและเพิ่มเติมในพอร์ตการลงทุน”

 

“กองหุ้นเทคฯ” ยังเป็นดาวเด่นในปีนี้...หลัง ‘AUM-ยีลด์’ โตสวนตลาด

 

ด้าน “บจ.มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” ได้ให้ข้อมูลถึงความเคลื่อนไหวของ ‘กองทุนหุ้นเทคโนโลยี (Global Technology)’ ในช่วงที่ผ่านมาว่า กองทุนดังกล่าวยังคงเป็นกลุ่มกองทุนเด่นในปีนี้ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.5 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 74.0% จากปี 62(เพิ่มขึ้น 32.3%จากไตรมาสก่อนหน้า) โดยมีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิ 5.1 พันล้านบาท ในไตรมาสล่าสุด

 

ขณะเดียวกัน ‘กองทุนหุ้นเทคโนโลยี (Global Technology)’ เป็นกลุ่มที่ช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนได้ในช่วงที่ผ่านมาโดยเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดในช่วง 9 เดือนแรกมีผลตอบแทนเฉลี่ยสะสม 28.8% และสูงสุดในรอบ 1ปีที่ 41.2% หุ้น Technology ที่ outperform

 

“อย่างที่นักลงทุนหลายคนเข้าใจกันดีว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้หุ้นเทคโนโลยีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สะท้อนจากมูลค่าทรัพย์สินและผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตสวนขึ้นมา จึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันได้ ‘กอง Cloud Computing’ จะเป็นอีกช่องทางการลงทุนอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจ”

Share: