สร้างผลตอบแทนเหนือ ‘S&P500’ ด้วย...ทักษะการเลือก ‘หุ้นรายตัว’ !!!

อย่างที่นักลงทุนหลายต่อหลายคนเข้าใจกันดีว่า หากจะพูดต้องถึงการลงทุนในตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว  “ตลาดหุ้นสหรัฐฯ” คงเป็นตลาดอันดับต้นๆ หรือเป็นตลาดอันดับเลยด้วยซ้ำที่นักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุน


ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจอันดับ1 ของโลก ความสามารถในการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน ถือเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพมีอุตสาหกรรมของธุรกิจที่มีความหลากหลาย จึงทำให้เป็นสิ่งที่มั่นใจว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว


แต่ใช่ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเป็นเรื่องง่ายเสมอไป ด้วยความหลายหลากของอุตสาหกรรมจึงทำให้มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนมีอย่างมหาศาล หรือราคาหุ้นบางตัวก็สูงลิบลิ่วทำให้การกระจายลงทุนให้ครอบคลุมเองก็เป็นเรื่องที่ยาก


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงอยากใช้พื้นที่เล็กๆ นี้ ในการนำเสนอข้อมูลกองทุนอีกหนึ่งกองทุน ที่ถือว่ามีความน่าสนใจอย่าง “กองทุนเปิดวรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP)” ที่ได้รับการจัดอันดับ ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว’ มาแชร์ให้แก่นักลงทุนกัน

 

 

‘1 US-OPP’…1 บาท ก็ลงทุนหุ้น ‘สหรัฐ’ ได้

โดย ‘กอง 1US-OPP’ ได้จดทะเบียนขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2551 ซึ่งถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 63) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อยู่ที่ 44,512,725 บาท และเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี อยู่ที่ -30.54%


สำหรับนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและมีการบริหารกองทุนแบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้อยู่เหนือการปรับตัวของ ‘S&P500 Index’ ผ่านการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) โดยคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตและมีศักยภาพในการสร้างกำไรในอนาคต รวมทั้งได้รับอานิสงส์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนของรัฐ


ขณะเดียวกันกองทุนสามารถลงทุนในหน่วยลงทุน ETF เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับตลาดและลงทุนในหุ้นรายตัวเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทำให้สร้างผลตอบแทนจากค่าเงินและลดความเสี่ยงในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนได้


“ผลงานย้อนหลัง 10 ปี (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63) ‘กองทุน 1US-OPP’ มีความผันผวนของกองนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรตามความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทหุ้น โดยอยู่ที่ 15.14% ต่อปี แต่ในแง่ผลตอบแทนก็ถือว่าทำได้ไม่เลวนักอยู่ที่ 8.87% ต่อปี ซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ลงทุนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย”

 

 

โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 63 ‘กอง 1US-OPP’ ลงทุนในสินทรัพย์หลัก 2 ประเภท คือ


-Unit Trust                           61.10%
-Equities Securities             39.51%


“ในส่วนการซื้อและขายคืนของหน่วยลงทุนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับ ‘กอง 1US-OPP’ มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกจะอยู่ที่เพียง ‘1 บาท’ เท่านั้น เช่นเดียวกันกับมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปจะอยู่ที่ 1บาท จึงทำให้นักลงทุนทั่วไปนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วย”


ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำ ทางบลจ.ไม่มีการกำหนดไว้ แต่การขายในหนึ่งครั้งระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะอยู่ที่ภายใน 5 วัน (T+5) ทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน


“กอง 1 US-OPP อาจจะถือเป็นอีกหนึ่งกองทุนรวมที่มีความน่าสนใจพอควร ที่นอกจากจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในเรดาห์การลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกแล้ว มูลค่าการลงทุนที่เริ่มต้นด้วยเงินแค่ ‘1 บาท’ ก็ทำให้การเข้าถึงของนักลงทุนทั่วไปอย่างเราๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งทางเราก็หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจอยู่บ้างไม่มากก็

Share: