“ศักดิ์สยามลิสซิ่ง”เตรียมเข้า IPO วางเป้า 3 ปีโต 2 เท่าขยายฐานสู่ตำบล

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘สินเชื่อศักดิ์สยาม’ (SAKSIAM) ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี เทียบเท่า บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม


โดยมีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการรับบริหารจัดเก็บหนี้ ทำให้มีความเข้าใจลูกค้าและมองเห็นโอกาสการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชน


โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท


1.สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) สำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไปและเกษตรกร ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์กระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถใช้เพื่อการเกษตร โดยใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ กำหนดการผ่อนชำระเป็นรายเดือนสำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไป หรือชำระเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือนสำหรับลูกค้าเกษตร ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก


2.สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำที่แน่นอน อาทิ ข้าราชการ, พนักงานบริษัท เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย กำหนดการผ่อนชำระเป็นรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก


3.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพสำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ทำงานอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย กำหนดการผ่อนชำระเป็นรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดร้อยละ 33 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก


4.สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash) สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่หรือต้องการนำรถยนต์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยกำหนดระยะเวลาการผ่อนเป็นรายเดือนไม่เกิน 60 เดือน ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 350,000 บาท สำหรับรถยนต์และวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์


“เรามีความเข้าใจในความต้องการสินเชื่อของประชาชนเป็นอย่างดี โดยเรามีความแข็งแกร่งในด้านการให้บริการและจำนวนสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพร้อมขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อระดับชาติต่อไป” ผศ.ดร.พูนศักดิ์ กล่าว


นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่มีความรัดกุม โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าในระดับชุมชน จากการมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมการให้บริการมากถึง 519 สาขา ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563)

 

 

3 ปีทุกอย่างโต 2 เท่า

ทั้งนี้บริษัทวางแผนระยะยาว 3 ปีต้องมีการเติบโตเป็น 2 เท่าตัว ทั้งพอร์ตสินเชื่อ รวมทั้งการขยายสาขา โดยบริษัท วางแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยเพิ่มเป็น 1,119 สาขาภายในปี 2566 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าขยายสาขาอย่างน้อยปีละ 200 สาขา โดยมุ่งเน้นให้มีสาขาอยู่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และเพิ่มจำนวนสาขาในพื้นที่เดิมให้เข้าถึงในระดับชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสินเชื่อที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้น รองรับความต้องการของสินเชื่อที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยโมเดลการขยายสาขาเข้าสู่ระดับตำบลคาดใช้งบลงทุนสาขาละประมาณ 2 แสนบาท จากโมเดลเดิมที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 3.5 แสนบาท ซึ่งจพทำให้บริษัทเข้าถึงภคประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

 

 

เข้าตลาดดันฐานทุนเพิ่มมากขึ้น

หลังจากบริษัทเข้าตลาดหุ้น จะส่งผลให้มีฐานเงินทุนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามประเมินว่าอัตราหนี้สินต่อทุนหลังจากเข้าตลาดหุ้นจะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.9 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.3 เท่า โดยมีนโยบายควบคุมไม่ให้เกินระดับ 3 เท่า


ส่วนประเด็นการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ NPL ในช่วงไตรมาส 2/2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับ 3.3% จากช่วงก่อนที่เกิดการระบาดของ COVID-19 อยู่ที่ 1.5% เพราะมีการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่มองว่าเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นเท่านั้น


ด้านการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ เฉลี่ย 31.6% ต่อปี สอดคล้องกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท จากจำนวนสัญญาสินเชื่อรวม 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม

Share: