“บลจ.เกียรตินาคินภัทร”...ต่อยอดความสำเร็จ ขาย ‘กอง KKP TECH-H-SSF’ ต่อเนื่อง

 

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า  ‘กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP TECH-H)’ ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ที่เพิ่งเปิดเสนอขายครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 20 ที่ผ่านมา และจะเริ่มเปิดเสนอขายหลัง IPO ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. เป็นต้นไปนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากผู้ลงทุน โดยเสนอขาย IPO ได้ทั้งสิ้นกว่า 730 ล้านบาท

 

       

ยุทธพล ลาภละมูล

 

“ดังนั้น เพื่อรองรับความสนใจของผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศในกลุ่มเทคโนโลยี พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจึงได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ของกองทุนนี้เพิ่มเติมด้วย (KKP TECH-H-SSF) โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. เป็นต้นไป”  

 

นายยุทธพล ยังกล่าวอีกว่า ‘กองทุน KKP TECH-H-SSF’ นี้ เป็นการเพิ่มนโยบายการลงทุนของกองทุนในกลุ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมให้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 9 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกผสมผสานจัดพอร์ตการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้”

Share: