“บลจ.กสิกรไทย”...ส่ง ‘กอง KFF21H’ ในซีรีย์ Term Fund Plus ขาย 3 – 10 พ.ย. นี้

 

บลจ.กสิกรไทย”...เสิร์ฟ Term Fund Plus กองทุนใหม่ ‘KFF21H’ อย่างต่อเนื่อง เป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ยังคงมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ เปิดเสนอขาย 3-10 พ.ย.นี้

 

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา Term Fund Plus ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยสามารถระดมทุนได้สูงถึง 29,253.01 ล้านบาท (ข้อมูล ณ ต.ค. 20) ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้ง Term Fund Plus กองทุนใหม่ในชื่อว่า  ‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H (KFF21H)’ สำหรับผู้ลงทุนที่ยังคงมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 3-10 พ.ย. 20

 

                   

นาวิน อินทรสมบัติ

 

“กองทุน KFF21H เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - V, Class C(USD)-Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของพอร์ต ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารตราสารหนี้”

 

สำหรับส่วนที่เหลือประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย จะกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองเห็นโอกาสจากการกระจายลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยสามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาทอย่างไรก็ดี เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งของ บลจ.กสิกรไทย ตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY), กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง

Share: