จาก Big Player ระดับภูมิภาค สู่หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนผู้นำปล่อยสินเชื่อระดับประเทศ

โซลูชันปล่อยสินเชื่อหรือการกู้เงินกับ Non-Bank ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ต้องไปเสี่ยงกู้เงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงกว่า และสุ่มเสี่ยงต่อการปลดหนี้ไม่หมด


บริษัท
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ‘SAK’ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคยึดหลักแนวคิดการปล่อยสินเชื่อเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึงโดยมีจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจรับบริหารหนี้ที่มีลูกค้ากว่าแสนราย ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และมีฐานลูกค้าที่มีความต้องการกู้ยืมเงิน ส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจปล่อยสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เน้นปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ให้บริการทั้งหมด 519 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 38 จังหวัด ( วันที่ 30 มิ.. 2563) โดยตั้งเป้าหมายภายในอีก 3 ปีข้างหน้า จะขยายเพิ่มเป็น 1,119 สาขา ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติในอนาคตเมื่อพิจารณาการดำเนินงาน
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ยังมีศักยภาพเติบโตจากการปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวบ้านในท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการเก็บดอกเบี้ยและเงินต้นในระยะสั้น และระยะยาวจากกลุ่มลูกค้าที่มีความพร้อมในการชำระค่างวด ซึ่งรายได้ผลประกอบการได้สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทฯ เติบโตขึ้นในระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา


นอกจากนี้
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ยังมีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร็ว นี้ จึงถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพความพร้อมด้านเงินทุน ให้เกิดการก้าวกระโดดอีกขั้น จากการนำเงินที่จะได้จากการระดมทุนมาใช้พัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเริ่มจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมไปถึงการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการสินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้


หลังจากนี้
ทิศทางของ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จะเป็นอย่างไรต่อไป แน่นอนว่ามันเกี่ยวเนื่องกับราคาขึ้นลงของหุ้น จากปัจจัยต่าง ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุน รายได้ผลประกอบการ หรือแม้แต่ความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งตอนนี้หุ้น SAK ยังถือเป็น growth stock ที่มีโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจในอนาคต เช่นเดียวกับหุ้นลิสซิ่งตัวอื่น ส่วนใหญ่ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่


นอกจากนี้
บริษัทฯ มีการให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อที่ทำเรื่องกู้เงินได้ ง่ายกว่าธนาคาร จึงนับว่าเป็นธุรกิจที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับธนาคารที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดมากกว่า เช่น เรื่องหลักประกัน หนังสือรับรองรายได้ โดยเฉพาะสินเชื่อประเภทไม่ต้องมีหลักประกันที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการไฮไลต์ของบริษัทฯ


ขณะที่พอหันไปดูปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่า
การปล่อยสินเชื่อนั้นเป็นธุรกิจที่ตอบสนองผู้ที่ต้องการแหล่งกู้ยืม เพื่อนำไปใช้กินอยู่ ดำรงชีพ รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพราะฉะนั้นธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกจากความต้องการใช้เงินของประชาชนรายย่อยที่มีอย่างต่อเนื่อง และมูลค่าอุตสาหกรรมสินเชื่อรายย่อยที่มีมูลค่าเติบโตต่อเนื่องเห็นได้ว่ารายได้ปีนี้ของบริษัทฯ
เติบโตต่อเนื่อง บวกกับเรื่อง NPL หรือหนี้เสียของลูกค้าที่จ่ายไม่ไหว ยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะบริษัทฯ สามารถบริหารคุณภาพลูกหนี้ได้เป็นอย่างดี จากความใกล้ชิดและเข้าใจลูกค้าในพื้นที่ชุมชน รวมถึงมาตรการการผ่อนปรนการชำระหนี้ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะทำเรื่องขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ทำให้สามารถนำเงินมาชำระคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด


การให้บริการกู้สินเชื่อเพื่อประชาชนของ
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายคนในชุมชน ที่ติดขัด ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งกู้เงินจากธนาคารด้วยข้อจำกัดด้านหลักฐานแสดงทางรายได้ จึงเป็นโอกาสของ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ที่จะเดินเรื่องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งปล่อยสินเชื่อได้สะดวก ด้วยการปล่อยสินเชื่อเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง นำไปสู่การก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติที่ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการเงิน

Share: