SAK ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ กับแนวคิดปล่อยสินเชื่อ เป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง

สินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค ที่ยึดหลักแนวคิดการปล่อยสินเชื่อเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึงเกิดขึ้นบนความตั้งใจของบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ที่มุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายประชาชนในระดับฐานราก ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี


อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ บมจ.ศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง เลือกเจาะกลุ่มเป้าหมายนี้ และสินเชื่อที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรมมีหัวใจสำคัญอย่างไร


หาคำตอบได้จากคลิปนี้.....


Share: