“กองทุนเกษียณ” ไม่พอ...ทำอย่างไรดี?

สำหรับคนที่มีการวางแผน “กองทุนเกษียณ” มาอย่างดี ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และมั่นใจว่ามีกองทุนเกษียณอย่างเพียงพอการบริหารจัดการผลตอบแทน และความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอช่วงหลังเกษียณก็ทำได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินกองทุนเกษียณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่มั่นใจว่ากองทุนเกษียณจะเพียงพอตลอดการเกษียณของตัวเองจะทำอย่างไร

 

โดยทั่วไปการจัดพอร์ตโฟลิโอสำหรับวัยเกษียณจะมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนต่ำ เพราะเป็นวัยที่ต้องการความมั่นคงของผลตอบแทน และความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก และเป็นการจัดในลักษณะพอร์ตโฟลิโอเดียวตลอดการเกษียณซึ่งให้ผลตอบแทนคาดหวังประมาณ 4.24% (*คำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลังปีพ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2562 และ**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารปีพ.ศ. 2562)

 

 

“ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามการคำนวณของแผนการเงินของแต่ละท่าน เช่น บางท่านตั้งสมมติฐานผลตอบแทนหลังเกษียณไว้ที่ 5– 6 % ก็ลองปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องนะครับ พอร์ตโฟลิโอนี้ผมจำลองมาจากบทความ ‘จัดพอร์ตลงทุนตามวัย’ ของห้องเรียนนักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”

 

แต่สำหรับคนที่ ‘ไม่มั่นใจ’ ว่ากองทุนเพื่อการเกษียณของตนเองจะเพียงพอตลอดการเกษียณหรือไม่  จะให้ปรับลดระดับการใช้ชีวิตก็น่าเห็นใจ ทางออกคือการหาวิธี ‘เพิ่มการเติบโตเงินกองทุนเกษียณ’ ในช่วงเกษียณ หมายความว่าต้องมีพอร์ตโฟลิโอที่เน้นการเติบโตของเงินแม้จะอยู่ในช่วงเกษียณแล้ว โดยใช้เทคนิคการจัดพอร์ตแยกตามระยะเวลาใช้เงินหลังเกษียณ

 

เทคนิคดังกล่าวจัดพอร์ตอย่างไร กรณีนี้สมมติให้เกษียณจากการทำงานเมื่ออายุ 60 ปี คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุ 80 ปี มีระยะเวลาหลังเกษียณ 20 ปี แบ่งการจัดพอร์ตเป็น 2 ช่วง

 

-‘พอร์ตโฟลิโอช่วง10 ปีแรก’ : จัดพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงต่ำตามตารางข้างต้น เนื่องจากเป็นการใช้เงินในระยะสั้นถึงปานกลาง

-‘พอร์ตโฟลิโอช่วง 10 ปีหลัง’ : ให้จัดพอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูง เน้นคาดหวังการเติบโตของเงินมีตราสารทุน (หุ้น) ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนคาดหวังตามตารางด้านล่าง

 

 

พอร์ตโฟลิโอความเสี่ยงสูงนี้จะมีเวลาในการลงทุนให้เงินทำงานถึง 10 ปี การรับความเสี่ยงระดับนี้ถือว่ารับได้ และช่วยเพิ่มผลตอบแทนคาดหวังของกองทุนเกษียณโดยรวมจากพอร์ตโฟลิโอเดี่ยวที่ 4.24% ต่อปีเป็น 6.12%ต่อปี กรณีจัดพอร์ตโฟลิโอแบ่งตามระยะเวลาใช้เงินหลังเกษียณ

 

 

“จุดสำคัญคือควรมีการ ‘ปรับสัดส่วนการลงทุนเป็นระยะ’ เพื่อควบคุมความเสี่ยงรวมของพอร์ตฯ และควรมีการทบทวนพอร์ตโฟลิโอเพื่อปรับลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้ถึงเวลาใช้เงิน”

 

จะเห็นว่าผลตอบแทนคาดหวังช่วง 10 ปี สุดท้ายสูงถึง 8.01 %ต่อปี มีโอกาสที่จะมี ‘กองทุนเกษียณ’เพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างมาก แม้เป็นช่วงหลังเกษียณ

 

เทคนิคการจัดพอร์ตนี้สามารถใช้กับกรณีที่เราอาจจะ ‘มีชีวิตยืนยาวกว่าแผน’ ที่ตั้งไว้ หรือเพื่อ ‘เพิ่มเงินคงเหลือหลังเสียชีวิต’ ได้ด้วย สิ่งสำคัญคือการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญอย่างนักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อวางแผนการเงินการลงทุนอย่างถูกต้อง รอบคอบ และมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนมากขึ้น

 

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ [email protected],สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

Share: