“กอง T-GlobalEQ” พาลัดฟ้าลุย ‘หุ้นเติบโตสูง’ ทั่วโลก...ผ่านหลากหลายกองทุน !!!

 

“การลงทุนต่างประเทศ” ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักลงทุนหลายต่อหลายรายแสวงหาโอกาสการลงทุนอยู่อย่างสม่ำเสมอ ด้วยผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย จึงทำให้การแสวงหาผลตอบแทนได้ไม่ยากนัก

           

เฉพาะสไตล์ของ “หุ้นเติบโต”...ในไทยเอง อาจมีจำนวนให้เลือกลงทุนไม่มากนัก แต่เมื่อขยาย Universe ออกสู่ตลาดหุ้นทั่วโลก ทางเลือกก็เปิดกว้างและเป็นระดับ ‘บริษัทชั้นนำ’ ระดับโลกให้เลือกลงทุนอีกมากมาย

           

ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงอยากถือโอกาสแนะนำกองทุนรวมอย่าง “กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (T-GlobalEQ)” กองทุนในรูปแบบ Fun of Fund ที่มีความน่าสนใจอย่างการได้การันตีจาก ‘มอร์นิ่งสตาร์ 5ดาว’ มาเสนอให้แก่ผู้อ่านและนักลงทุนที่สนใจ

 

“กองทุน T-GlobalEQ” โชว์ผลงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 9 ปีกว่า 8.44% ต่อปี

 

ด้วยความหลากหลายที่มากมายนั้น ก็ทำให้การตัดสินใจการจะลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนัก เพราะแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันและในประเทศเดียวกัน พื้นฐานของแต่ละบริษัทจดทะเบียนก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 

“ทำให้ผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างกองทุนเอง จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่อาจจะไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลมากนัก ด้วยข้อจำกัดต่างๆ”

 

นอกจากการลงทุนในต่างประเทศผ่าน ‘กองทุนหลัก’ ในลักษณะของ ‘Feeder Fund’ ที่นักลงทุนไทยคุ้นเคยผ่าน ‘กองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (FIF)’ แล้ว ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ในลักษณะของ ‘Fund of Funds’ นั่นเอง

 

ซึ่งเป็นลักษณะของ ‘กองทุน T-GlobalEQ’ ของ “บลจ.ธนชาต” นั่นเอง โดยกองทุนจดทะเบียนขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 63) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 699.09 ล้านบาท เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี อยู่ที่ -31.05%

 

    

 

ในส่วนของนโยบายการลงทุนของ ‘กองทุน T-GlobalEQ’ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีขีดความสามารถลงทุนในการลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

           

“รวมไปถึงกองทุนนี้ จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม”

           

ล่าสุด ณ 30 ต.ค. 63 ‘กองทุน T-GlobalEQ’ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน 97.50% และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 3.80%

 

โดยกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนมากสุด ประกอบไปด้วย

 

-Edgewood L Select - US Select Growth (COMWPSC)                   52.95%

-Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D                   

  Accumulating Unhedged (WELGQDU)                                       44.55%

 

“ทั้ง 2 กองทุนต่างเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก โดยมีการโฟกัสหุ้นที่แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของแต่ละกองทุน แต่เมื่อนำมาผสมผสานกันผ่าน ‘กองทุน T-GlobalEQ’ ก็ถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของหุ้นเติบโตสูงทั่วโลก”

                   

 

 

ในด้านผลงานย้อนหลังของ ‘กองทุน T-GlobalEQ’ ตั้งแต่จัดตั้งกองถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 24 พ.ย.63) มีความผันผวนของกองอยู่ที่ 14.45% ต่อปี ซึ่งน้อยกว่าตัวชี้วัดที่อยู่ที่ 15.90% ต่อปี ส่วนในแง่ผลตอบแทนก็ถือว่าทำได้ไม่เลวนัก ตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด อยู่ที่ 8.44% ต่อปี ใกล้เคียงกับดัชนีเทียบวัดที่ 8.51% ต่อปี

           

โดยผู้ที่สนใจจะลงทุนใน ‘กองทุน T-GlobalEQ’ นั้น การซื้อและขายคืนของหน่วยลงทุนนั้น มีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกอยู่ที่ 1,000 บาท เช่นเดียวกันกับมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไปจะอยู่ที่ 1,000 บาท ส่วนระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ (T+5) เริ่มนับตั้งแต่วันถัดไปจากการซื้อขาย

 

“สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนใน ‘หุ้นเติบโตสูง’ ทั่วโลก ‘กองทุน T-GlobalEQ’ ถือเป็นอีกกองที่น่าสนใจด้วยตัวนโยบายของกองเองที่กระจายการลงทุนในหลากหลายกองทุน โดยไม่ได้ลงกองหลักเพียงกองใดกองหนึ่ง จึงนักลงทุนไม่ต้องกังวลเสี่ยงอย่างการลงทุนแบบกระจุกตัว และนโยบายของกองเองก็ยังมีนโยบายปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย”

Share: