PTTEP เปิดแผนลงทุน 5 ปี 7.34 แสนล้านบาท ดันปริมาณขายทะลุ 4.6 แสนบาร์เรล

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไว้ที่ 4,196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) (เทียบเท่า 132,174 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure หรือ CAPEX) จำนวน 2,588 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 81,522 ล้านบาท) และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure หรือ OPEX) จำนวน 1,608 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 50,652 ล้านบาท)


ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับแผนงานรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการในประเทศมาเลเซีย และโครงการซอติก้าในประเทศเมียนมา รวมถึง เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 1,943 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 61,204 ล้านบาท)


รวมถึงเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นและผลักดันโครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน และเร่งการพัฒนาโครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 บี ซึ่งประสบความสำเร็จในการเจาะสำรวจเมื่อปลายปีที่แล้ว ให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) โดยบริษัทได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนในส่วนนี้ เป็นจำนวนเงิน 493 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 15,530 ล้านบาท)


อีกทั้งเร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร รองรับการเติบโตในระยะยาว โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 152 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4,788 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในประเทศมาเลเซีย และประเทศเม็กซิโก


สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2564-2568) นั้น บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรวม 23,637 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 734,845 ล้านบาท) โดยในปี 64 มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,196 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 2,588 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายจ่ายการดำเนินงาน 1,608 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 65 มีรายจ่ายรวม 5,617 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 3,035 ล้านเหรียญสหรัฐ รายจ่ายดำเนินงาน 2,582 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 66 มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,779 ล้านเหรียญสหรัฐ รายจ่ายลงทุน 2,975 ล้านเหรียญสหรัฐ รายจ่ายดำเนินงาน 1,804 ล้านเหรียญสหรัฐ


ขณะที่ในปี 67 มีรายจ่ายรวม 4,934 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 3,083 ล้านเหรียญสหรัฐ รายจ่ายดำเนินงาน 1,851 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 68 มีรายจ่ายรวม 4,111 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 2,339 ล้านเหรียญสหรัฐ รายจ่ายดำเนินงาน 1,772 ล้านเหรียญสหรัฐ


ทั้งนี้ จากแผนงานดังกล่าว ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วง 5 ปี ที่ประมาณ 6%  โดยปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยปี 64 จะอยู่ที่ 375,000 บาร์เรลต่อวัน ปี 65 ปริมาณขายอยู่ที่ 436,000 บาร์เรลต่อวัน ปี 66 ปริมาณขายอยู่ที่ 446,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่ปี 67 ปริมาณขายอยู่ที่ 466,000 บาร์เรลต่อวัน และปี 68 ปริมาณขายอยู่ที่ 462,000 บาร์เรลต่อวัน


“ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความต้องการใช้พลังงานและราคาน้ำมัน ที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีการปรับตัวทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนโดยรวม เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งพร้อมรับกับความผันผวน โดยในปีนี้เราได้ทบทวนแผนการลงทุน 5 ปีภายใต้กลยุทธ์ Execute and Expand ซึ่งจะส่งผลให้เรามีการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศและยังเติบโตได้ และด้วยโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในแต่ละปี จะสามารถรองรับแผนการลงทุนดังกล่าว รวมทั้ง โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ในสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ” นายพงศธร กล่าว


นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น โครงการ Gas to Power ในประเทศเมียนมา เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่แล้ว, การขยายธุรกิจของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) รวมทั้ง การแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

Share: