"ศักดิ์สยามลิสซิ่ง" ผลงาน Q3 กำไรโต 74% เตรียมขึ้นสังเวียนเทรด SET วันที่ 8 ธ.ค.นี้

นางเรณู วิลาศรี รองกรรมการผู้จัดการ บริหารงานบัญชี การเงิน บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3/63 จำนวน 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 89 ล้านบาท และมีรายได้รวม 398 ล้านบาท ลดลง 7.9% จากปีก่อนที่มีรายได้ 432 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทใช้นโยบายหลักความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสดเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 จึงทําให้พอร์ตลูกหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 มีขนาดเล็กกว่าพอร์ตลูกหนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 62 ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทย


ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อตั้งแต่วันที 1 ส.ค.63 สําหรับผลการดําเนินงาน 9 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ 408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 264 ล้านบาท


ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญ SAK เข้าซื้อขายวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ โดยจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว ที่ 2,096,000,000 หุ้น  ราคา Par  1.00 บาท/หุ้น  ทุนชำระแล้ว 2,096,000,000.00  บาท  จำนวนหุ้น IPO 546,000,000 หุ้น  จัดสรรให้แก่ ประชาชนทั่วไป จำนวน 530,500,000 หุ้น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ


บริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 15,500,000 หุ้น ราคา IPO ที่ 3.70 บาท โดย SAK ทำธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น

Share: