เมื่อ OR พร้อมเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ จะเกิดผลกระทบเหมือน AWC และ CRC หรือไม่

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ถูกจับตามองจากหลายฝ่ายว่าจะส่งผลกระทบกับดัชนี SET Index มากแค่ไหน เพราะสถาบันจะต้องเตรียมเงินเพื่อนำไปจองซื้อหุ้นไอพีโอจำนวนมาก และที่ผ่านมาในกรณีของ AWC และ CRC สถาบันก็มีการขายทำกำไรออกมาจำนวนมาก กดดันให้ดัชนีปรับตัวลงรุนแรง


โดยล่าสุด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเสนอขาย IPO ของ OR ออกมาแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,610,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 390,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ประชาชน (IPO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16 - 18 บาท โดยบริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนประมาณ 41,079 – 53,209 ล้านบาท (โดยคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ช่วงราคาเสนอขายที่ 16 – 18 บาทต่อหุ้น และคำนวณรวมถึงกรณีที่มีและไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน) ทั้งนี้จะเปิดให้รายย่อยจองซื้อหุ้นไอพีโอ ในวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.64 ขณะที่ผู้ถือหุ้นของ.PTT 25–28 ม.ค.นี้


จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ลองมาดูความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ว่า หาก OR เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

 

เชื่อสถาบันมีความพร้อม

คุณวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้มุมมองกับ Wealthy Thai ว่า ด้วยภาวะตลาดหุ้นปัจจุบันการเข้ามาของ OR  ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับดัชนี SET Index มากนัก โดยดัชนีที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างมากมองว่าสถาบันก็มีจังหวะในการขายอยู่แล้ว เชื่อว่าครั้งนี้สถาบันมีความพร้อมด้านเงินทุนมากพอ ทั้งนี้ มองประเด็นที่ต้องระวังคือหุ้นที่มีสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยต่ำมากกว่า

 

OR เทรดไม่กระทบตลาดหุ้นเท่า AWC และ CRC

ด้านคุณประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการอาวุโส บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ มองว่า จากราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ OR ที่ออกมาคาดว่าจะกระทบกับตลาดหุ้นค่อนข้างน้อยไม่เหมือนกับกรณีของหุ้น AWC และ CRC รวมถึงสถาบันน่าจะเปิดโอกาสให้รายย่อยได้จองหุ้นด้วย ประกอบกับปัจจุบันสภาพคล่องในตลาดหุ้นค่อนข้างสูง มีเงินสดมากขึ้น มีมูลค่าการซื้อขายต่อวันกว่าแสนล้านบาท จึงประเมินว่าจะไม่กระทบดัชนีมากนัก


นักวิเคราะห์จากบล
.เอเซีย พลัส ระบุว่า การเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯของหุ้น IPO ขนาดใหญ่ ปกติมักจะกดดันตลาด และหุ้นในกลุ่มเดียวกันให้ปรับตัวลดลงในช่วง 1 เดือนก่อนเข้าตลาด เนื่องจากกองทุนทั้งในและต่างประเทศจะต้องเตรียมเงินปรับพอร์ต เพื่อจองซื้อหุ้น IPO สะท้อนได้จากหุ้น AWC ก่อนเข้าตลาด 1 เดือน SETPROP Index ปรับตัวลดลง 6.75% และลงแรงกว่า SET Index ที่ลดลง 3.5% เช่นเดียวกับ CRC ก่อนเข้าตลาด 1 เดือน SETCOM Index ปรับตัวลดลง 10.6% ลงแรงกว่า SET Index ที่ลดลง 5.3%


ขณะที่หุ้น IPO ขนาดใหญ่อย่าง OR ที่เตรียมตบเท้าเข้ามาในช่วงเดือน ก.พ. เบื้องต้นฝ่ายวิจัยประเมินว่ามีสัดส่วนมูลค่ากิจการอยู่ราวๆ 5% ของมูลค่าหุ้นพลังงานทั้งหมดในตลาด ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของ AWC เทียบกับกลุ่มฯ และ CRC เทียบกับกลุ่มฯ ซึ่งมีสัดส่วนสูงเกิน 15.9% และ 15.4% ตามลำดับ ดังนั้นสัดส่วนขนาดของหุ้น OR ที่มีไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่ม จะทำให้การปรับพอร์ตของกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเตรียมเงินในการจองซื้อหุ้นไอพีโอของ OR มีความคล่องตัวมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้กดดัน SETENERG Index ไม่มากตามไปด้วย

 

OR มีโอกาสเข้า SET50 และ SET 100 แบบ Fast Track

ในอีกมุมหุ้น OR มีโอกาสเข้า SET50 และ SET 100 แบบ Fast Track (เกณฑ์ตลาดฯ คือใหญ่กว่าหุ้นอันดับที่ 20 ของหุ้นในตลาดฯ) โดยเบื้องต้นประเมินมูลค่ากิจการ OR ในวันที่เข้าตลาดมีโอกาสสูงถึง 2 – 2.7 แสนล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงกว่า มูลค่ากิจการล่าสุดของหุ้นใหญ่อันดับที่ 20 อย่าง KTC ที่ 2.01 แสนล้านบาท ทำให้จะต้องมีหุ้นบางบริษัทที่หลุดออกจาก SET50โดยฝ่ายวิจัยฯประเมินหุ้นที่มีโอกาสหลุด คือ COM7, TTW และหุ้นที่มีโอกาสออกจาก SET100 คือ TKN, BEC, MAJOR, WHAUP

 

Share: