คุยกับ UBE ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ สู่การเติบโตในธุรกิจอาหารระดับโลก

มันสำปะหลัง หนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรไทย มีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก และมีหลายธุรกิจทั่วโลกได้นำไปต่อยอดด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าออกมาอย่างหลากหลาย


บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE’ หนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญในตลาดด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าจากมันสำปะหลัง ที่นอกเหนือจากการผลิตเอทานอลแล้ว UBE มีแนวการทำธุรกิจและวางอนาคตอย่างชัดเจน ด้วยเป้าหมายว่า ‘UBE ต้องการเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในธุรกิจอาหารระดับโลก


การเข้าระดมทุนจะเป็นส่วนช่วยสร้างการเติบโตครั้งสำคัญให้กับ UBE อย่างไร