Official Update :

เมื่อ BITCOIN หลุด 1 ล้านบาท ยังมีโอกาสร่วงไปถึงเท่าไหร่ ?

เป็นกระแสข่าวอย่างคึกโครมมาทั้งคืนเมื่อราคา Bitcoin หลุด 1 ล้านบาทต่อ 1 BTC. ในบางช่วงทำให้ชาวคริปโตฯอกสั่นขวัญหาย แม้ว่าจะใช้เวลาไม่นานราคา Bitcoin จะกลับมายืนเหนือ 1 ล้านบาทได้อีกครั้ง แต่ Bitcoin ราคาอยู่ในทางเลือกว่าจะกลับไปทางขาขึ้น หรือ จะเลือกขาลงเต็มตัว และอาจลงไประดับ 6 แสนบาทต่อ 1 BTC อีกครั้ง


ราคา Bitcoin ในเชิงเทคนิคกำลังแกว่งอยู่ในกรอบ 3 หมื่นดอลลาร์ ถึง 4 หมื่นดอลลาร์ ต่อ BTC  ซึ่งหากมองในกรอบของราคาดอลลาร์นั้นอาจไม่ตื่นเต้นมากนัก แต่หากกลับมาดูในราคาในรูปเงินบาท  Bitcoin หลังจากทำจุดสูงสุดในช่วงต้นปีที่ผานมาที่ 2.1 ล้านบาทต่อ 1 BTC ลงมาเหลือระดับ 1 ล้านบาท ซึ่งการปรับตัวลดลงนั้นกว่า 54 %


คุณ เอกราช ศรีศุภวิชากิจ Head of Risk Management & Research Specialist จาก Zipmex Thailand หนึ่งในกูรู คนสำคัญของ WEATHY THAI มองว่า ตอนนี้ราคาของ Bitcoin กำลังอยู่ระหว่างเลือกว่าจะไปทางไหน ระหว่างจะกลับไปยืนเหนือ 4 หมื่นดอลลาร์ต่อ 1 BTC หรือลงมาระดับ 2 หมื่นดอลลาร์ต่อ BTC ซึ่งหากหลุด 2 หมื่นดอลลาร์ เท่ากับว่าในราคา BTC .ในรูปเงินบาทอาจลงไปเหลือ 6.2 แสนบาทเท่านั้น


ตอนนี้ในระยะกลางต้องบอกว่าราคา Bitcion อยู่ระหว่างเลือกว่าจะไปทางไหนระหว่างการกลับไปเหนือ 4 หมื่นดอลลาร์ หรือจะหลุด 3 หมื่นดอลลาร์ ซึ่งหากเขาเลือกที่จะลง อาจจะไปเจอกันอีกทีที่แนวรับ 2 หมื่นดอลลาร์ต่อ BTC”


ทั้งนี้ในด้านกระแสข่าวปัจจุบันมีข่าวร้ายเข้ามากระทบกับ Bitcoin จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของโดนัล ทรัมป์ ที่มองว่า Bitcoin เป็นเพียงทรัพย์สินเก็งกำไร หรือ การที่ FBI สามารถติดตามกู้ Bitcoin ที่ถูกโจรกรรมกลับมาได้ ซึ่งอาจแสดงถึงความไม่ไพรเวทของ Bitcoin


แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีกระแสข่าวดี อย่างกองทุน MICROSTRATEGY กำลังจะเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนใน Bitcoin เพิ่มขึ้น หรือบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างอเมซอน ให้ความสนใจใน Bitcoin ช่วยสร้างความน่าสนใจลงทุนในระยะยาว


อย่างก็ตามสำหรับคำแนะนำนักลงทุนในระยะสั้น หากราคาหลุด 3 หมื่นดอลลาร์ ควรจะหยุดการขาดทุนและรอเข้ารับใกล้เคียง 2 หมื่นดอลลาร์ แต่หากราคากลับตัวขึ้น และสามารถยืนเหนือ 4 หมื่นได้อีกครั้งก็เป็นสัญญาณที่น่าเข้าลงทุน

ไชยรัตน์ ศรีสุข

บรรณาธิการหุ้นและการลงทุน Wealthythai.com