Official Update :

Bitcoin ฟื้นตัวใกล้ 4 หมื่นดอลลาร์ หลัง Elon musk เตรียมให้ Tesla รับ bitcoin อีกครั้ง

ราคา Bitcoin ฟื้นตัวอีกครั้งอย่างร้อนแรงหลังจาก Elon musk ทวิตแสดงความเห็นเกี่ยวกับ Bitcoin อีกครั้ง โดยล่าสุดเขามองว่า มีโอกาสที่จะให้ Tesla กลับมารับชำระเงินด้วย Bitcoin อีกครั้ง หากมีการยืนยันว่ากรใช้พลังงานธุรกรรมของผู้ขุดมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น และมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต Tesla จะอนุญาตให้ทำธุรกรรม Bitcoin อีกครั้งหนึ่ง


อย่างไรก็ตาม Elon musk เผยว่า ทาง Tesla มีการขาย Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมา แต่เป็นการขายเพียง 10 % เท่านั้นเพื่อยืนยันว่า บริษัทต่างๆสามารถใช้ Bitcoin ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้โดยไม่กระทบกับตลาดการซื้อขายในภาพรวม


ทั้งนี้ราคา Bitcoin ที่ฟื้นตัวในระดับนี้ เป็นระดับที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะหากราคาฟื้นตัวเหนือ 4 หมื่นดอลลาร์ได้ จะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญที่จะสามารถเข้าลงทุนใน Bitcoin ได้อีกครั้งหนึ่ง

ไชยรัตน์ ศรีสุข

บรรณาธิการหุ้นและการลงทุน Wealthythai.com