Official Update :

Bitcoin อยู่ในจุดน่าจับตา ยืนเหนือ 3.3 หมื่นดอลลาร์ เป็นสัญญาณเข้าลงทุน

ความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอีกครั้ง เมื่อราคา 3.2 หมื่นดอลลาร์ต่อ 1 BTC หรือประมาณ 1 ล้านบาทต่อ 1 BTC ท่ามกลางข่าวร้ายที่เต็มไปหมด แต่ในเชิงสัญญาณเทคนิค หาก bitcoin สามารถยืนเหนือ 3.3 หมื่นดอลลาร์ได้ อาจเป็นการสิ้นสุดขาลงและเห็นแสงสว่างของการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง !!Bitcoin เริ่มเห็นแนวโน้มที่ดี

ราคา Bitcoin เริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์ต่างๆเริ่มมีประกายความหวัง โดยคุณ เอกราช ศรีศุภวิชากิจ Head of Risk Management & Research Specialist Zipmex มองว่า ราคา Bitcoin ตอนนี้อยู่ในจุดที่น่าลงทุนและคุ้มค่าความเสี่ยง เนื่องจากมองว่าทิศทางของราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปไม่มาก และเริ่มเห็นปัจจัยบวกมากขึ้น


“bitcoin ในตอนนี้เริ่มกลับมาน่าสนใจลงทุน แม้ที่ผ่านมามีข่าวร้ายเต็มไปหมด จากการขับเคลื่อนของรัฐบาลกลางในหลายประเทศที่ต้องการกีดกัน bitcoin แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นอีกครั้ง


ปัจจุบันเราเริ่มเห็นปัจจัยบวกแล้ว ทั้งในเรื่องของการเข้าลงทุนของนักลงทุนสถาบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ การก่อตั้ง ETF ที่ลงทุนใน bitcoin เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น รวมถึงเริ่มมีกองทุน เฮจฟันด์ให้ความสนใจใน Bitcoin รวมถึงมีปัจจัยที่บริษัทของ อีลอน มัสก์ อย่าง Tesla จะกลับมารับการชำระเงินด้วย Bitcoin อีกครั้งหนึ่ง


ทั้งนี้ในสัญญาณเทคนิค ก็สอดคล้องในภาพเดียวกัน คือ ปัจจุบันสามารถอยู่อยู่ในระดับที่ 3 หมื่นดอลลาร์ได้ ซึ่งหาก bitcoin สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 3.3 หมื่นดอลลาร์ได้อีกครั้ง จะเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดรอบขาลง  สอดคล้องกับดัชนีความกลัวในตลาด BTC


ตอนนี้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้ในตลาดฟิวเจอร์ เริ่มเห็นนักลงทุนเข้ามาถือสถานะ long กันอย่างคึกคัก ทำให้ตลาดbitcoin น่าจะกลับมาโดดเด่นได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้คุ้มค่าความเสี่ยง

ส่วนความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงในกรอบล่างนั้นมีอยู่บ้าง แต่หากเกิดขึ้นจริงก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจหลุดลงไปที่ 2 หมื่นดอลลาร์ต่อ 1 BTC  ซึ่งในเชิงการลงทุน มองว่าเป็นจุดที่คุ้มค่าความเสี่ยงที่จะเข้าลงทุน โดยให้กรอบการลงทุนหากสามารถทะลุ 3.3 หมื่นดอลลาร์ได้สามารถเข้าซื้อได้  แต่ให้นักลงทุนตั้งจุด stoploss ไว้ด้วย

ไชยรัตน์ ศรีสุข

บรรณาธิการหุ้นและการลงทุน Wealthythai.com