จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว…ทำยังไงดี?

การทำประกันเพื่อบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าทำพร้อมกันหลายกรมธรรม์ ในวันที่เรายังจ่ายเบี้ยไหวอาจไม่เป็นไร แต่ถ้าวันหนึ่งรายได้ลดลง จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวจะทำอย่างไรดี?


เชื่อว่าความคิดแรก คือ ยกเลิกกรมธรรม์ จะได้หมดภาระค่าใช้จ่าย แต่ช้าก่อนค่ะ ถ้ากรมธรรม์ของคุณเป็นสัญญาระยะยาวและจ่ายเบี้ยมาพอสมควรแล้ว การยกเลิกจ่ายเบี้ยจะทำให้คุณเสียสิทธิ์ และความคุ้มครองของกรมธรรม์จะสิ้นสุดทันที เพราะฉะนั้นวันนี้ Wealthy Thai มี 4 วิธีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ หากมีปัญหาการจ่ายเบี้ยประกัน


สำหรับวิธีแรก คือ การเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกัน จากปกติคุณจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายปี อาจปรับลดลงเป็นราย 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือนแทน เพื่อให้มีเวลาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและทยอยแบ่งจ่ายเบี้ยประกันได้ ข้อดีคือ ความคุ้มครองในกรมธรรม์ยังเหมือนเดิม แต่ข้อเสียคือ เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายก็ยังเท่าเดิมเช่นเดียวกัน รวมถึงต้องเสียดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดด้วย


วิธีที่ 2 กู้เงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ วิธีนี้จะนำมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ออกมาใช้ก่อน โดยความคุ้มครองยังต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่เงินกู้ยืมต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์และต้องเสียดอกเบี้ยตามเงื่อนไขด้วย ซึ่งมีข้อควรระวังเช่นกัน เพราะหากเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายมีจำนวนมากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ กรมธรรม์จะสิ้นสุดก่อนวันครบกำหนด หรืออาจทำให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ลดลงตามจำนวนหนี้ที่ค้างจ่าย


วิธีที่ 3 ใช้สิทธ์ขยายระยะเวลา เป็นการขอใช้สิทธิ์หยุดจ่ายเบี้ยประกันแต่ยังได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์และการพิจารณารายละเอียดของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ซื้อประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ย 20 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ทุนประกัน 10 ล้านบาท เมื่อเจอ Covid-19 ทำให้รายได้ลดลง ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันต่อได้ จึงขอใช้สิทธิ์ขยายระยะเวลา ซึ่งระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์ได้ คือ 10 เดือน นั่นหมายความว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง 10 ล้านบาท ต่อไปอีกแค่ 10 เดือน หลังจากนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันที


วิธีที่ 4  เงินสำเร็จ หยุดจ่ายเบี้ยประกันเหมือนกับวิธีที่ 3 ระยะเวลาของกรมธรรม์ยังเป็นไปตามกำหนด แต่ความคุ้มครองที่ได้รับจะลดลง ยกตัวอย่าง ซื้อประกันชีวิตแบบจ่ายเบี้ย 20 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ทุนประกัน 10 ล้านบาท เมื่อเจอ Covid-19 ทำให้รายได้ได้ลดลง ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันต่อได้ จึงขอให้สิทธิ์เงินสำเร็จ ความคุ้มครองที่ได้รับอาจลดลงเหลือ 1 ล้านบาท จาก 10 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) แต่ระยะเวลาการคุ้มครองยังเป็นตลอดชีพเหมือนเดิม


อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อประกันอยากให้พิจารณาความจำเป็นและความเสี่ยงที่มีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง เพื่อให้ได้สิทธิ์ประโยชน์ที่คุ้มค่ากับรายจ่ายที่เสียไป

ศุภมาศ ศรีขำ

นักข่าวสายการเงินและตลาดทุน ที่คลุกคลีกับวงการข่าวมาตั้งแต่เด็ก ชื่นชอบการออกไปหาประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ อยากถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการเงิน และตลาดทุนให้ผู้อ่านทุกคนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อไปถึงเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้