Official Update :

ADVANCE คือผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าซื้อ INTUCH ของ GULF

เกิดดีลสะท้านประเทศ เมื่อ GULF บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน เดินหน้าเข้าซื้อหุ้น INTUCH อย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะตั้งรับซื้อหุ้นทั้งหมด แต่ใครจะรู้ว่า ดีลนี้คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับเป็น ADVANCE เพราะอะไรทำให้ค่ายมือถือนี้ได้ประโยชน์มากที่สุด ฟังได้ในคลิปนี้