Official Update :

Fun of Funds: We design your wealth…we grow together

“บลจ.วี” เป็นบลจ.น้องใหม่ในอุตสาหกรรมกองทุน แต่ทีมงานต้องบอกว่า “เก๋าและมากประสบการณ์” ในอุตสาหกรรมกองทุน


นั่นจึงทำให้บลจ.แห่งนี้เติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจนมีขนาดแซงบลจ.ที่เกิดก่อนหน้ามาแล้วหลายแห่ง


เป็นบลจ.ทีมีความหลากหลายด้านนวัตกรรมทางการเงิน และมุ่งที่จะออกแบบกองทุนรวมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้แนวคิด "We design your wealth .. we grow together" นั่นเอง


ที่นี่เชื่อว่า...“ถ้าทำดีแล้ว การเติบโตจะตามมาเอง” ไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) เป็นตัวนำแต่ประการใด


วันนี้ เรามารู้จักกับบลจ.แห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้น ผ่าน “อิศรา พุฒตาลศรี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน บลจ.วี จำกัด ไปพร้อมๆ กันกับ Clip VDO นี้ได้เลย...